Arsip | KHASIAT AYAT AL’QURAN RSS feed for this section

DOA NURBUWAT

23 Agu

“Bismillaahir rohmaanir
rohiim. Allahumma
dhisshulthanil adziim.
Wa dzil mannil qadim
wa dzil wajhil kariim wa
waliyyil kalimaatit
tammaati wad da’awaati
mustajaabati ‘aaqilil
hasani wal husaini min
anfusil haqqi ‘ainil
qudrati wannaazhirinna
wa ‘ainil insi wal jinni
wa in yakadul ladzinna
kafaruu la yuzliquunaka
bi-abshaarihim lamma
sami’udz dzikra wa
yaquuluuna innahu
lamajnuun wa maa
huwa illa dzikrul lil
‘aalamiin wa
mustajaabu luqmanil
hakiimi wa waritsa
sulaimaanu daawuda
‘alaihis salaamu al
waduudu dzul ‘arsyil
majiid thawwil ‘umrii wa
shahhih ajsadii waqdli
haajatii waktsir
amwaalii wa aulaadii wa
habbib linnaasi ajma’in.
Watabaa ‘adil ‘adaa
wata kullahaa min banii
aadama ‘alaihis salaamu
man kaana hayya wa
yahiqqal baathilu innal
baathila kaana
zahuuqaa. Wa nunazzilu
minal qur’aani maa
huwa syifaa-uw wa
rahmatul lil mu’miniina.
Subhaana rabbika rabbil
‘izzati ‘ammmaa
yashifuuna wa salaamun
‘alal murshaliina wal
hamdu lillahi rabbil
‘aalamiin.”
*********
(“Ya Allah robb yang
memiliki kekuatan yang
agung, yang memiliki
kemauan yang abadi
dan yang memiliki
wajah yang mulia dan
sebagai pelindung
kalimat-kalimat-nya
serta pengabul do ’a-
do’a, kecerdasan hasan
dan husein dari jiwa
yang benar, pelindung
indra mereka yang
melihat serta indra jin
dan manusia. Dan ketika
orang-orang kafir akan
menggelincirkan kamu
dengan penglihatan
sihir mereka tatkala
mereka mendengar
peringatan lalu mereka
berkata-kata,
sesungguhnya ia adalah
gila. Tiadalah itu semua
melainkan sebagai
peringatan bagi seluruh
alam. Allah yang
mengabulkan do’a
luqmanul hakim dan
mewariskan sulaiman
bin daud a.s. Ya allah
robb yang maha penuh
kasih, ya allah, ya allah,
ya allah robb yang
memiliki singgasana
yang agung, yang dapat
berbuat apa yang
diinginkan, maka
panjangkanlah umurku
dan sehatkanlah
tubuhku,
perkenankanlah
hajatku, limpahkanlah
hartaku dan anak-
anakku, dan berikanlah
rasa cinta semua
manusia kepadaku,
jauhkanlah permusuhan
dan pertentangan dari
diriku dari semua anak
cucu adam a.s. Allah
yang hidup dan
perkataan itu benar
atas orang-orang kafir.
Dan katakanlah telah
datang yang haq dan
telah sirnalah yang
bathil karena
sesungguhnya yang
bathil itu pasti akan
sirna. Dan kami telah
menurunkan al-qur’an
itu sebagai penyembuh
dan rahmat untuk
orang-orang yang
beriman. Dan orang-
orang yang dhalim itu
tidaklah mendapat
sesuatu di dunia ini
melainkan kerugian.”)

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.